uitkomen en signaleren

Bij tegenspelen is uitkomen en signaleren van groot belang. In 50% van de spellen wordt er door jouw partij tegengespeeld. 

uitkomen

signaleren