uitkomen en signaleren

Bij tegenspelen is uitkomen en signaleren van groot belang. In 50% van de spellen wordt er immers door jouw partij tegengespeeld. 

uitkomen met een honneur

Bron: ReBo's Bridgeboek; zie knop REBO'S BRIDGEBOEKEN

“uitkomstregels” met een honneur in een SA-contract

Stel partner komt uit met:

A: hij belooft dan minimaal*:

 1. AHV solide serie van 3 honneurs of
 2. AHB gebroken serie van 3 honneurs (de derde kaart ontbreekt)

H: hij belooft dan minimaal*:

 1. HVB solide serie van 3 honneurs of
 2. HV10 gebroken serie van 3 honneurs

NB: Met de uitkomst van de H ontkent hij het bezit van de A.

V: hij belooft dan minimaal*:

 1. VB10 solide serie van 3 honneurs of
 2. VB9 gebroken serie van 3 kaarten of
 3. VBx koppeltje (van 2 honneurs) met 1 kleintje of
 4. VB koppeltje zonder kleintjes of
 5. Vx doubleton of
 6. AVB interne serie van 2 honneurs met A

NB: Met de uitkomst van de V ontkent hij het bezit van de H.

Ben er bij de uitkomst van de V alert op dat partner ook de A kan hebben.

B: hij belooft dan minimaal*:

 1. B109 solide serie van 3 kaarten of
 2. B108 gebroken serie van 3 kaarten of
 3. B10x koppeltje met 1 kleintje of
 4. B10 koppeltje zonder kleintjes of
 5. HB10 interne serie van 2 honneurs met H of
 6. AB10 interne serie van 2 honneurs met A

NB: Met de uitkomst van de B ontkent hij het bezit van de V.

Ben er bij de uitkomst van de B alert op dat partner ook de H of de A kan hebben.

*Meestal is partner in het bezit van meerdere kaarten zoals bijvoorbeeld AHVxx , HV10xx of B109xx.

NB: Er kunnen zich situaties voordoen dat van deze uitkomstregels afgeweken moet worden. 

Opmerking: Dit overzicht pretendeert niet volledig te zijn.

 

 

 “uitkomstregels” met een honneur in een Troefcontract

stel partner komt uit met:

A: hij belooft dan minimaal*:

AH koppeltje (serie van 2 honneurs)

H: hij belooft dan minimaal*:

HV koppeltje

NB: Met de uitkomst van de H ontkent hij het bezit van de A.

V: hij belooft dan minimaal*:

VB koppeltje

NB: Met de uitkomst van de V ontkent hij het bezit van de H en A (bij troefcontracten nooit onder de A uitkomen).

B: hij belooft dan minimaal*:

B10 koppeltje

NB: Met de uitkomst van de B ontkent hij het bezit van de V en A.

Ben er bij de uitkomst van de B alert op dat partner ook de H kan hebben.

*Meestal is partner in het bezit van meerdere kaarten zoals bijvoorbeeld AHxx, HVBx, VBx of B10xx.

NB: Er kunnen zich situaties voordoen dat van deze uitkomstregels afgeweken moet worden.  

Opmerking: Dit overzicht pretendeert niet volledig te zijn.

 

signaleren

signaleren na uitkomst met een honneur in SA en troefcontracten

Ik signaleer met hoog=aan en laag=af.

Bij de uitkomst met een honneur gaat het erom of je de serie (al dan niet gebroken) verlengt.

Voorbeeld bij SA contracten:

Stel partner komt uit met V.

hij belooft dan minimaal*:

 1. VB10 solide serie van 3 honneurs of
 2. VB9 gebroken serie van 3 kaarten of
 3. VBx koppeltje (van 2 honneurs) met 1 kleintje of
 4. VB koppeltje zonder kleintjes of
 5. Vx doubleton of
 6. AVB interne serie van 2 honneurs met A

NB: Met de uitkomst van de V ontkent hij het bezit van de H.

Ben er bij de uitkomst van de V alert op dat partner ook de A kan hebben.

Jij signaleert in ieder geval aan als je in het bezit bent van: A, H of 10 en/of 9

Voorbeeld bij troefcontracten:

Stel partner komt uit met V.

hij belooft dan minimaal*:

VB koppeltje

NB: Met de uitkomst van de V ontkent hij het bezit van de H (hij zou dan met H uitkomen)

 en A (bij troefcontracten nooit onder de A uitkomen).

Jij signaleert in ieder geval aan als je in het bezit bent van: A, H of 10

NB: Aansignalen zijn bij mij 7,8,9

        Afsignalen zijn bij mij 2,3,4,5

De 6 kan een aansignaal en een afsignaal zijn. Kijk naar je eigen kaarten en die in dummy dan weet je meestal wel welk signaal het is.