Mijn eerste themaboek met als titel ReBo's Zwakke Twee behandelt uitgebreid de zwakke 2. Dit boek is in juli 2023 verschenen. Mijn tweede themaboek met de titel ReBo's Bridge Doubletten behandelt de meest voorkomende doubletten die naar mijn mening iedere (half)gevorderde bridger zou moeten beheersen. Dit boek verschijnt in 2024. Behandeld worden: informatiedoublet, uitgesteld informatiedoublet, herhaald informatiedoublet, redoublet, negatief doublet, manche-inviterend doublet, teruggekaatst doublet, uitkomstdoublet, support doublet en competitief doublet.