CurriculumVitae Rens Bousardt

In 1976 ben ik cum laude afgestudeerd aan de TU Eindhoven waarbij ik tevens de eerstegraads lesbevoegdheden wiskunde en natuurkunde heb behaald. Tijdens mijn maatschappelijke carrière ben ik onder meer algemeen directeur van een adviesbureau op het gebied van energie en milieu (130 fte), van TNO Energie (350 fte) en de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij geweest. Verder heb ik een aantal commissariaten bekleed (onder meer van het Sanadome en het Mercator Science Park in Nijmegen alsmede een investeringsmij) en diverse nevenfuncties uitgeoefend (waaronder voorzitter van de vuurhaarden achterban bij VNO/NCW en het CDA Den Bosch).

Toen ik in aanraking kwam met bridge werd ik meteen gegrepen door dit intrigerende spel. 

Na enkele jaren gaf ik bridgeles aan gevorderde bridgers. Ik heb vele bridgecursussen en themabijeenkomsten gegeven aan onder meer de Volksuniversiteit Den Bosch.

In de periode 2018-2023 heb ik zes bridgeboeken voor halfgevorderde en gevorderde bridgers geschreven.

Berry Westra heeft in het bridgeblad Bridge Beter van maart 2021 een recensie heeft geplaatst over mijn derde boek ReBo's Biedboek voor Gevorderde Bridgers (zie PUBLICATIES). Vervolgens heeft hij in Bridge Beter van mei 2021 een interview opgenomen (zie REBO'S VERHALEN).

Verder ben ik in 2020-2021 door de Vlaamse Bridge Liga in de gelegenheid gesteld om een reeks artikelen over competitief bieden te schrijven voor hun digitale bridgemagazine BridgeKontakt (zie PUBLICATIES).

Momenteel begeleid ik onder meer in serviceflat De Pettelaer in 's-Hertogenbosch (waar ik woon) een aantal enthousiaste senioren.

Zie ook onder de knop REBO'S VERHALEN het artikel ReBo's Bridge Avonturen.