CurriculumVitae Rens Bousardt

In 1976 ben ik cum laude afgestudeerd aan de TU Eindhoven waarbij ik tevens de eerstegraads lesbevoegdheden wiskunde en natuurkunde heb behaald. Tijdens mijn maatschappelijke carrière ben ik onder meer algemeen directeur van een adviesbureau op het gebied van energie en milieu (130 fte), van TNO Energie en Milieu (350 fte) en de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij geweest. Verder heb ik een aantal commissariaten en nevenfuncties bekleed.

Toen ik in aanraking kwam met bridge werd ik meteen gegrepen door dit intrigerende spel. 

Na enkele jaren gaf ik bridgeles aan gevorderde bridgers. Ik heb vele bridgecursussen en themabijeenkomsten gegeven aan onder meer de Volksuniversiteit Den Bosch.

In de periode 2018-2021 heb ik vijf bridgeboeken voor halfgevorderde en gevorderde bridgers geschreven.

Ik ben er trots op dat Berry Westra in het bridgeblad Bridge Beter van maart 2021 een recensie heeft geplaatst over mijn derde boek ReBo's Biedboek voor Gevorderde Bridgers (zie PUBLICATIES). Vervolgens heeft hij in Bridge Beter van mei 2021 een interview opgenomen.

Verder ben ik in 2020-2021 door de Vlaamse Bridge Liga in de gelegenheid gesteld om een reeks artikelen over competitief bieden te schrijven voor hun digitale bridgemagazine BridgeKontakt (zie PUBLICATIES).

Momenteel begeleid ik onder meer in serviceflat De Pettelaer in 's-Hertogenbosch een aantal enthousiaste senioren.