ReBo's Bridge Filosofie

Bridge is een intrigerend spel. Het aantal spellen bedraagt meer dan alle zandkorrels op onze aarde!

Door deze "oneindigheid" van verschillende spellen is er geen sluitend biedsysteem te bedenken. Bij het afspelen spelen veel onzekere factoren een rol. Bridge zit vol met kansen en kansberekeningen. De meeste bridgers kunnen (redelijk) goed afspelen als ze de afspel principes van troef- en SA contracten begrijpen. Veel bridgers vinden bieden echter moeilijk. Je kunt het biedproces naar mijn mening alleen maar doorgronden als je enkele jaren serieus studeert. Ik vergelijk de biedregels bij bridge vaak met de grammatica van een vreemde taal. Zolang je die niet beheerst blijft het "aanmodderen". Je dient de basisregels dus goed te beheersen. Het is anderzijds niet nodig om allerlei gecompliceerde en "exotische" conventies te leren die maar zelden toepasbaar zijn; laat dat maar over aan wedstrijdbridgers. Ik hoor regelmatig uit de "bridgewereld" dat bridge niet moeilijk is. Ik ben het daar niet mee eens. Om goed te leren bridgen vergt tijd en inspanning. Als iemand uit uw omgeving beweert dat bridgen simpel is, bedenk dan dat er drie mogelijkheden zijn: 1. De betreffende persoon is geniaal; om in bridgetermen te spreken hoe groot is die kans? 2. Hij/zij studeert "stiekem" heel hard..... 3. Deze bridger begrijpt er weinig van en denkt dat hij goed kan bridgen. 

Het mooie is dat heel veel mensen kunnen leren bridgen en levenslang bridgeplezier hebben!

Als je ReBo's Moderne Systeemkaart voor halfgevorderde bridgers beheerst kun je al voldoende spellen tot een goed contract brengen om met veel plezier te bridgen!