Bridge is een intrigerend spel. Als je dit spel doorgrondt ga je met veel plezier een levenslange bridgetoekomst tegemoet. 

Wij wonen in serviceflat De Pettelaer en hebben hier nog een vrouw van 105 jaar gekend die enthousiast met ons mee bridgete!

Bij bridge is het belangrijk om je theoretische kennis op pijl te houden. Om dit te toetsen bied ik in deze rubriek regelmatig een aantal vragen aan die gelijktijdig op meerdere theorieën betrekking hebben. De antwoorden van deze vragen worden in een aparte notitie gegeven. Ik vermeld bij ieder antwoord onder welke knop u de theorie die bij de betreffende vraag hoort kunt vinden. Op deze wijze kunt u toetsen of u deze theorieën (nog) beheerst. 

Veel plezier bij het maken van deze toetsen!!

toets-je-kennis

Toets Je Kennis 2 Voorbeeld Vragen
PDF – 138,2 KB 85 downloads
Toets Je Kennis Antwoorden Van 2 Voorbeeld Vragen
PDF – 162,8 KB 81 downloads