In deze rubriek geef ik een toelichting over de opzet van ReBo'sWebsite.

 

Kern van de website vormen de knoppen BIEDEN, BIEDCONVENTIES en AFSPELEN.  Hier staan namelijk de biedtheorieën en afspeltechnieken die ik reeds op ReBo's Website heb gepubliceerd of in de loop van de tijd ga publiceren.

Onder de knop UITKOMEN EN SIGNALEREN zijn/worden theorieën over tegenspelen opgenomen.

Onder de knop REBO'S BRIDGEBOEKEN vindt u informatie over de vijf door mij geschreven bridgeboeken en waar deze te koop zijn.

Onder de knoppen THEMABOEKEN vindt u informatie over de door mij geschreven en nog te schrijven themaboeken.

Bij REBO'S SYSTEEMKAARTEN vindt u de door mij samengestelde systeemkaarten voor halfgevorderde- en gevorderde bridgers.

Bij PUBLICATIES staan de recensie van Berry Westra en mijn artikelenreeks voor de Vlaamse Bridge Liga vermeld.

Bij TOETS-JE-KENNIS kunt u testen in hoeverre uw theoretische kennis nog up-to-date is of opgefrist moet worden.

De knop DE PETTELAER is bestemd voor serviceflat De Pettelaer.

Onder de knop BRIDGEVRAGEN staat aangegeven op welke wijze u bridgevragen aan mij kunt stellen en hoe ik die beantwoord.

REBO'S VERHALEN heeft niets met bridge te maken. Het zijn korte verhalen van mij of anderen van allerlei onderwerpen.

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u dat kenbaar maken via de knop CONTACT. Ook kunt u mij benaderen via rebobridge@gmail.com.